مایشگاه بین المللی سنگ نیم ور-17 ال 20 مهر – غرفه B34 منتظر حضور سبزتان هستیم

نویسنده : کربلایی بدون دیدگاه