مشخصات فنی

شرکت ایزوگام پیروزگستر دلیجان در زمینه تولید ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی  دارای چهار نشان استاندارد ملی ایران طبق مشخصات فنی  ذیل

می باشد

  • نشان استاندارد ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی ویژه مناطق گرمسیر
  • نشان استاندارد ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی  ویژه مناطق سردسیر
  • نشان استاندارد ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی ویژه مناطق معتدل نوع H
  • نشان استاندارد ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی ویژه مناطق معتدل نوع C

 

 

 

20181027 170324 e1541490958322 225x300 مشخصات فنی