بهداشت محیط‌ زیست

 بهداشت محیط‌ زیست مجموعه‌ای است بسیار عظیم و در هم پیچیده از عوامل گوناگونی که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است و بنابراین بر فعالیت‌های انسان تاثیر گذاشته و از آن متاثر می‌شود. تمدن انسانی از بدو پیدایش به طور دائم در حال تغییر دادن محیط پیرامونی خود می‌باشد. این تغییرات گاهی اوقات سبب آسیب به  محیط‌ زیست می‌شوند. آلوده‌نمودن  محیط‌ زیست یکی از آسیب‌هایی است که هر روزه توسط انسان‌ها در محیط‌ زیست صورت می‌گیرد. این آلودگی‌ها می‌توانند شامل آلودگی آب، خاک، هوا و … گردند. صنعت حفاری یکی از بخش‌های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی‌ترین فعالیت‌های صنعتی در سطح جهان می‌باشد. شرکت ایزوگام پیروزگستر  در سال 1388 موفق به اخذ نشان استاندارد زیست محیطی ISO 14001:2004 از سوئیس گردید. و هدف کلی این استاندارد( ISO14001:2004 ) حمایت از حفاظت محیط زیست و  پیشگیری از آلودگی بوده ،به گونه ای که در تعادل با نیازهای اجتماعی- اقتصادی باشد.

 محیط‌ زیست محیط‌ زیست