ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی نوع H پیروزگستر:

عایق رطوبتی H: فویل دار  استاندارد  پیروزگستر

عایق رطوبتی H:  ساده  استاندارد پیروزگستر

 

 

d051282f cfd4 4a36 9e43 9a854aba55a1 300x225 ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی نوع H

 

8e733c47 57ad 46e6 9df3 12fa0dd7a0de 300x225 ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی نوع H