صادرات پیروز گستر صادرات پیروز گستر

صادرات پیروز گستر

صادرات پیروز گسترباتوجه به ظرفیت مناسب تولید ، کیفیت عالی  محصولات متنوع خود را مطابق با سفارش مشتریان تولید وهم اکنون به کشورهای آذربایجان ،سنگال ،غنا ،افغانستان، ، ترکمنستان ، ارمنستان ،گرجستان و عراق صادر می نماید.

 

 

 

 صادرات پیروز گستر