سرمایه انسانی  سرمایه انسانی

سرمایه انسانی:

ما در حوزه منابع انسانی اعتقاد راسخ داریم که سرمایه انسانی هویت اصلی شرکت پیروزگستر   می باشد و با دستیابی و توسعه سرمایه انسانی

یادگیرنده، متعهد، کارآمد و منضبط به اوج بالندگی و توسعه یافتگی خواهیم رسید.

مهمترین عامل کسب ثروت و قدرت در جهان امروز، دانش، تخصص و تفکر است. انسان ها به واسطه در اختیار داشتن این عوامل، می‌توانند موجبات رشد و تعالی سازمان‌ها را پدید آورند. موثر ترین را ه بدست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست.  این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکانپذیر نخواهد بود.

در حوزه منابع انسانی  شرکت  پیروزگستربا بهره گیری از تکنیکها و روشهای مناسب حداکثر تلاش خود را برای نگهداشت منابع انسانی به کار می بریم تا حافظ مزیت رقابتی باشیم.

شرکت پیروزگستر ، با هدف رشد و توسعه در صنعت  عایق رطوبتی کشور سعی بر آن نموده است تا با استفاده از بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد خود را به استانداردهای جهانی برساند و توجه به این امر توانسته، موفقیت در انجام پروژه ها را برای خود به  ارمغان آورد و به یک شرکت پیشرو در صنعت عایق مبدل شود.

در راستای توسعه هدفمند نیروی انسانی در شرکت با برنامه ریزی استراتژیک آموزشی تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمهای مناسب توسعه ای است که به موجب آنها شرکت را  در مسیر بهبود شایستگیها و قابلیتهای فردی و گروهی و سازمانی سوق می دهیم

ما معتقدیم بر مبنای اهداف استراتژیک حوزه منابع انسانی، راه رسیدن به اهداف سازمان، نیروی انسانی توانمند و متخصص است و یکی از اقدامات مهم، معماری سرمایه های انسانی می باشد. این اقدام در حقیقت تلاشی است برای چیدمان هوشمندانه افراد در شرکت به منظور بهره گیری از دانش، توانایی و مهارت آن ها در راستای اهداف شرکت، با هدف اثر بخشی و کارایی در شرکت.

مرکزیت توجه شرکت پیروزگستر بر بزرگترین دارائی نامشهود خود شامل موارد زیر میباشد:

  • شایسته سالاری

  • بهره‌ مندی از مدیران و کارشناسان  و نمایندگان مجرب وبا تجربه در سطح کشور

  • توسعه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سطح شرکت

  • برنامه‌ریزی در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت در کل ساختار

  • ایجاد فرصت های برابر جهت رشد و تعالی فردی و نمایندگان  شهرهای مختلف شرکت

  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت عملکرد و خدمات  فروش و پاداش‌دهی عادلانه به نمایندگان فروش

  • ارائه مزایای نقدی و اعتباری جهت نمایندگان فروش

 

سرمایه انسانی|سرمایه انسانی|سرمایه انسانی|