دستاوردها و خدمات پیروز گستر

  • دستاوردها و خدمات پیروز گستر  دریافت نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ازموسسه Asttm آلمان

  • دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت از موسسه Dinآلمان

  • استقرار سامانه سیستم مدیریت ارتباط مشتری شرکت عایق پیروزگستر

 

 

 

ایزوگام 2 1 300x193 دستاوردها و خدمات پیروز گستر