بیمه و ضمانت ایزوگام  

  • پوشش بیمه ­نامه مسئولیت پنج ساله بیمه.ایران برای تمامی محصولات تولیدی شرکت ایزوگام پیروزگستر دلیجان
  • ارائه ضمانت­نامه کتبی ده ساله برای تمامی محصولات

    تولیدی شرکت  ایزوگام پیروز گستر دلیجان

  • ارائه مشاوره فنی جهت  کلیه خدمات نصب با استفاده از کارشناسان مجرب و

    آموزش دیده شرکت ایزوگام پیروزگستر دلیجان

 

  32112f8c cbff 4406 b6d5 4540995e9dc2 300x261 بیمه و ضمانت ایزوگام                      

 

 

 

بیمه و ضمانت ایزوگام  فقط پیروز گستر

شرکت ایزوگام پیروزگستردلیجان دارای نشان استاندارد ملی ایران ، عضو انجمن وهیئت مدیره انجمن عایق رطوبتی دلیجان . دارای نشان

 ایزو 9001دارای نشان اس جی اس از انجمن استاندارد عایق اوراسیا

 

 

                          ایزوگام پیروزگستر ، سروش آرامش