برندهای ما انواع ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی

شرکت ایزوگام پیروزگستر دلیجان


ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی :ایزوگام پیروزگسترصادراتی 

                                                                                                          

308711a2 7eb1 49e8 9bbf 37c0eeec16cc 225x300 برند های ما

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد

 


 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی : ایزوگام پیروز گستر پلیمری BPP

 

 برند های ما

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد

 


 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی :ایزوگامپیروز گستر BOF

 

 برند های ما

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد

 


 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی : ایزوگام مبین شرق

 

 برند های ما

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد

 


 

ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی : ایزوگامخوشنام

 

 برند های ما

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد

 


 

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی : ایزوگام خوشگام

 

 برند های ما

 

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد


 

ورق انعطاف پذیر عایقرطوبتی  : ایزوگام پیروز 730 اصل

 

 برند های ما

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد.

 


 

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی : ایزوگام  پشم شیشه قمر

 

 برند های ما

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد.

 


 

 

ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی : ایزوگام نامورشرق

 

photo 2018 02 24 23 38 46 300x300 برند های ما

عایق رطوبتی شرکت پیروزگستر دلیجان  دو نوع ایزوگام  “ فوئلدار ” و ایزوگام ساده ” می باشد . که این عایق های رطوبتی تولید شده دو لایه می باشد که متشکل از یک لایه الیاف شیشه نخ دار (تیشو) و یک لایه پلی استر سوزن منسوجات نبافته که به همراه قیر پلایشگاهی اصلاح شده و مواد ترکیبی پلیمری نسبت به اقلیم هر منطقه ای تولید و به بازار عرضه می گردد