استراتژی و خط مشی شرکت

اهداف و استراتژی و خط مشی شرکت ایزوگام پیروزگستر

 

تبدیل شدن به برترین تولید کننده عایق های رطوبتی تا سال 1400 با نگاه فرا ملی

 

  • افزایش سهم بازار داخلی و خارجی عایق رطوبتی با صادرات در جهت ارز آوری به کشور
  • توانمندسازی راهبردی منابع انسانی شرکت ایزوگام پیروزگستر و ایجاد اشتغال در کشور
  • بهبود و توسعه نظام مالی و اقتصادی و مدیریت  نمایندگی های وابسته به شرکت ایزوگام پیروزگستر
  • ارتقا فرهنگ محیط زیست و ایمنی و بهداشت و کم نمودن آلایندگی با تولید عایق های رطوبتی مرغوب و استاندارد

 

 

 

                                                              ایزوگام پیروزگستر ، سروش آرامش

apple icon 114x114 e1526208909792 استراتژی و خط مشی شرکت